Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν

Τὸ ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 8/21-4-2022, τελέσθηκε μετὰ κατανύξεως ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, μὲ τὴν Ἀνάγνωση τῶν 12 Εὐαγγελίων καὶ τὴν Ἔξοδο τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου ἡμῶν, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐφημερίου Πρωτ. π. Γεωργίου καὶ παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Τοὺς θεσπέσιους ὕμνους ἀπέδωσαν οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ. Στὸ τέλος τῆς τετραώρου Ἀκολουθίας, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ὁμίλησε σύντομα περὶ τῆς Μακροθυμίας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ἡ ὁποία δοξάζεται ἀπὸ κάθε ψυχὴ ποὺ συναισθάνεται τὸ μέγεθος τοῦ θείου Πάθους γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Scroll to Top