Ὁμιλία Κυριακῆς τῶν Βαΐων

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, 4/17-4-2022, μὲ τίτλο: «Τί εἴδους Βασιλιὰς εἶναι ὁ Χριστός;».

Scroll to Top