Ἔκδοση πρώτου τεύχους τοῦ Περιοδικοῦ «Ἔπαλξις Ὀρθοδοξίας»

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἑτοιμάσθηκε ἤδη τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος μὲ τὸν τίτλο: «Ἔπαλξις Ὀρθοδοξίας». Περιλαμβάνει τὰ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Μακαριστοῦ Προκατόχου Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου, τὰ τῆς Ἐκλογῆς καὶ Ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου κ. Κλήμεντος, κάποια χαρακτηριστικὰ κείμενα πνευματικοῦ, ἱστορικοῦ, ἀντι-αιρετικοῦ καὶ οἰκοδομητικοῦ περιεχομένου, καὶ ἐπίσης τὰ κύρια ἐκκλησιαστικὰ νέα τῆς τοπικῆς μας Μητροπόλεως. Πρόκειται γιὰ καλαίσθητη ἔκδοση, διχρωμία, 32 σελίδων, σχήματος 17 x 24 ἑκ., ἡ ὁποία θὰ διατίθεται δωρεὰν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ δύναται νὰ ἀναγνωσθεῖ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὴν Ἱστοσελίδα μας. Βλ. ΕΔΩ.

Scroll to Top