Χαιρετισμοὶ Ε΄ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ στὴν Λάρισα

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 26-3/8-4-2022, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, Ε’ Χαιρετισμοί, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Στὴν ἱερὰ Ἀκολουθία συμμετεῖχε καὶ ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος. Ἐκφωνήθηκαν ὅλες οἱ στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν καὶ ἐψάλη ὁ Κανόνας τοῦ Ἀκαθίστου ἀπὸ τοὺς Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ. Συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν στὴν προσευχητικὴ αὐτὴ Θεομητορικὴ εὐλογία.

Στὸ τέλος ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἀναφερθεὶς καὶ σὲ περιστατικὸ ἐμφανίσεως τῆς Θεομήτορος κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ ’40 σὲ στρατιώτη τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ δίκαιο τοῦ ἀγῶνος ὑπερασπίσεως τῆς Πατρίδος, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ καταγγείλει τὴν βλασφημία καὶ τὴν ἀκολασία, ὡς αἰτίες μεγάλων καὶ φοβερῶν δοκιμασιῶν· τὰ ἱερὰ λόγια τῆς Θεοτόκου εἶναι ἐπίκαιρα καὶ σήμερα, διότι ἄν δὲν ὑπάρξει μετάνοια ἔστω καὶ τῶν ὀλίγων χάριν τῶν πολλῶν, τότε οἱ δοκιμασίες στὸν κόσμο θὰ ἐνταθοῦν. Τέλος, ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλἠμης εὐχήθηκε ἡ εὐλογία τῆς Θεοτόκου νὰ εἶναι πλούσια στὴν ζωὴ ὅσων τὴν εὐλαβοῦνται καὶ νὰ σκεπάζει αὐτοὺς ἀπὸ ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους ἐχθρούς.

Scroll to Top