Πανήγυρις Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Ὁ περίλαμπρος Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πανηγύρισε στὴν Λάρισα τὴν Πέμπτη, 25-3/7-4-2022. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος καὶ ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος. Προσῆλθε τὸ εὐλαβὲς Ποίμνιο καὶ συμμετεῖχε μὲ κατάνυξη στὴν ἑόρτια Ἀκολουθία. Τελέσθηκε Ἀρτοκλασία καὶ πρὸ τοῦ «Νῦν Ἀπολύεις», ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης προέβη στὴν χειροθεσία σὲ Ἀναγνῶστες καὶ Ἱεροψάλτες τῶν ἀδελφῶν Νεκταρίου καὶ Ἀποστόλου Μιχαλέ, καὶ τοῦ Ἰωάννου Παρασκευούδη, εὐχηθεὶς νὰ ἐκληρώνουν τὴν διακονία τους μὲ ἐπίγνωση καὶ εὐλάβεια. Ἐν συνεχείᾳ ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία καὶ κατόπιν ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ σὲ οἰκοδομικὸ τετράγωνο πέριξ τοῦ Ναοῦ, ἀνεπέμφθη δέησις καὶ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις.

Τὸ πρωὶ μετὰ τὸν ἑόρτιο Ὄρθρο, τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα. Ἔλαβαν μέρος οἱ τρεῖς Ἱερεῖς π. Γαβριήλ, π. Γεώργιος καὶ Ἀπόστολος. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Μετὰ τὴν Ἀπόλυση ἐψάλη Εὐχαριστήριος Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις γιὰ τοὺς εὐκλεῶς πεσόντας ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς γλυκυτάτης Πατρίδος μας. Τέλος, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸ νόημα τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς καὶ τὴν σημασία της γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς, καθὼς καὶ γιὰ τὸ μήνυμα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ διερχόμαστε διακυβεύσεως αὐτῆς ταύτης τῆς θεοσδότου Ἐλευθερίας μας, τὴν ὁποίαν οἱ ἡρωϊκοὶ πρόγονοί μας παρέδωσαν εἰς ἡμᾶς μὲ ἀφάνταστες θυσίες καὶ αἵματα μαρτυρικά, εὐχηθεὶς νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι ἀπόγονοί τους.

Scroll to Top