Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες στὴν Λάρισα

Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς Δ΄ τῶν Νηστειῶν, 21-3/3-4-2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἔκανε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὴν ἔναρξη Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας στὴν Λάρισα, μὲ ἱκανοποιητικὴ συμμετοχὴ πιστῶν.

Ἀναπτύχθηκε τὸ ἐπίκαιρο θέμα «Θεὸς καὶ Οἰκογένεια», ἐξ ἀφορμῆς τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς (Μάρκ. θ΄ 17-31), γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ νέου ὁ ὁποῖος ἐταλαιπωρεῖτο ἀπὸ «κωφὸ» καὶ «ἄλαλο» δαιμόνιο. Οἱ σημαντικὲς καὶ ἐπίκαιρες ἐπισημάνσεις τοῦ ὁμιλητοῦ κράτησαν ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου καὶ στὸ τέλος τέθηκαν ἐρωτήματα καὶ δόθηκαν ἀπαντήσεις.

Ἡ Ὁμιλία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ πρόκειται νὰ ἀναρτηθεῖ γιὰ τὴν εὐρύτερη διάδοσή της πρὸς ὠφέλειαν τῶν ἐνδιαφερομένων.

Scroll to Top