Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ

Τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, Γ΄ Νηστειῶν, 14/27-3-2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα μὲ τοὺς Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ καὶ Πρωτ. π. Γεώργιο. Μετὰ τὴν Μεγάλη Δοξολογία ἔλαβε χώρα ἡ Τελετὴ Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ καὶ διενεμήθησαν τὰ σταυρολούλουδα στοὺς πολυπληθεῖς πιστούς.

Κοινώνησαν δεκάδες παιδιὰ ὅπως καὶ εὐλαβεῖς πιστοί. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε Ὁμιλία, ἡ ὁποία μαγνητοσκοπήθηκε γιὰ τὴν ἀνάρτησή της στὸ Κανάλι Ὁμιλιῶν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία τοῦ Σεβασμιωτάτου στὸ διαδίκτυο, πρὸς ὠφέλειαν εὐρύτερα τῶν πιστῶν.

Μετὰ τὸ πέρα τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης κατῆλθε στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, ὅπου τὰ παιδιὰ τοῦ Κατωτέρου Κατηχητικοῦ εἶχαν τελειώσει τὸ μάθημά τους καὶ ἔλαβαν ἀπὸ αὐτὸν δωράκια ποὺ ἑτοίμασαν μὲ ἐπιμέλεια οἱ Κατηχήτριες, καθὼς καὶ εὐχὲς καὶ εὐλογίες. 

Scroll to Top