Χαιρετισμοὶ Γ’ στὸν Ἀμπελῶνα

Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς γ’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 12/25-3-2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ ἀπήγγειλε τοὺς Χαιρετισμοὺς (γ’ στᾶσις) στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης.

Πρὸς τῆς Ἀπολύσεως προέβη στὴν Χειροθεσία τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα σὲ Πνευματικό, διότι μέχρι στιγμῆς εἶχε τὴν προφορικὴ μόνον ἄδεια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου νὰ ἐξομολογεῖ, ἀλλὰ χρειαζόταν καὶ ἡ τέλεσις τῆς εἰδικῆς πρὸς τοῦτο Ἀκολουθίας καὶ Εὐχῆς, πρὸς ἔκδοσιν Ἐνταλτηρίου Γράμματος.

Ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐξέφρασε εὐχὲς στὸν π. Ζήση γιὰ ἐπιτυχία στὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς πατρότητος καὶ ἐπίσης ἐκφώνησε Ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ Ποιμνίου.

Scroll to Top