Κυριακὴ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

Τὴν Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν, 7/20-3-2022, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετέβη στὴν Θεσσαλονίκη καὶ συλλειτούργησε μὲ τὸν τοπικὸ Ποιμενάρχη Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, σύμφωνα μὲ Συνοδικὴ ἀπόφαση. Ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Ἱερεῖς π. Σωφρόνιος καὶ π. Κωνσταντῖνος. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἑόρτιο λόγο γιὰ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης, παρακαλέσας στὸ τέλος καὶ γιὰ τὶς προσευχὲς τῶν πιστῶν ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας τοῦ δεινῶς δοκιμαζομένου κατ’ αὐτὰς Σεβ. Μητροπολίτου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νὰ συμμετάσχει ἐπίσης στὸν ἐν Θεσσαλονίκῃ ἑορτασμό. Στὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες καὶ προέτρεψε τὸν Σεβ/το κ. Κλήμεντα νὰ διανείμει τὸ Ἀντίδωρο καὶ νὰ λάβει τὶς εὐχὲς τῶν πιστῶν γιὰ τὴν πρόσφατη ἀνάρρησή του στὴν θέση τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης.

Ἀκολούθησε κέρασμα σὲ παρακείμενη αἴθουσα τοῦ Ναοῦ καὶ παρετέθη γεῦμα στὴν ἰσόγεια αἴθουσα. Ἐκεῖ, Χορωδία γυναικῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Νικ. Πολύχρου ἀπέδωσε ὕμνους καὶ ἕνα δημοτικὸ τραγούδι προσαρμοσμένο γιὰ τὴν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης μὲ δύο λαϊκοὺς συνοδούς του μετέβησαν καὶ προσεκύνησαν τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὸ ὁμώνυμο Καθεδρικὸ Ναὸ στὴν Θεσσαλονίκη, πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς τους στὴν Λάρισα.

Τὸ ἑσπέρας, στὴν Θεσσαλονίκη, στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὴν μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Scroll to Top