Πρώτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ

Τὴν Τετάρτη Α’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 24-2/9-3-2022, μνήμη τῆς Α’ καὶ Β’ εὑρέσεως τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ, τελέσθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ πρώτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα. Λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου, ὁ δὲ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ ὡς Τυπικάρης καὶ βοηθὸς συνέβαλε στὴν τάξη τῆς θείας Λατρείας. Ἔψαλε ὁ κ. Γεώργιος Μιχαλὲς καὶ ἄλλοι δύο Ἱεροψάλτες. Παρέστησαν ἀρκετοὶ φιλακόλουθοι πιστοί, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων μετέλαβαν μετὰ κατανύξεως τὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὴν σχετικὴ Εὐχὴ εὐλογήσεως τῶν καθιερωμένων λιτῶν νηστησίμων ἐδεσμάτων τῆς ἡμέρας, ἰδίως μάλιστα γιὰ τοὺς κρατήσαντας τὸ ἅγιον Τριήμερον ἀδελφούς. Στὴν δὲ Ὁμιλία του πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης ἀνεφέρθη ἐπεξηγηματικὰ σὲ σημεῖα τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας, εὐχηθεὶς τὴν βοήθεια καὶ προστασία τοῦ ἀσκητικωτάτου Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐφ΄ ὅλων τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Scroll to Top