Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους στὴν Λάρισα

Τὴν Τρίτη, 2/15-2-2022, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Λάρισα. Ἔλαβε μέρος ὁ Ἐφημέριος Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας καὶ ἔψαλαν καλλίφωνοι Ἱεροψάλτες. Ἄν και καθημερινή, προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος προσφώνησε μὲ θερμὴ καὶ συγκινητικὴ προσλαλιὰ τὸν νέο Ἐπίσκοπο καὶ αὐτὸς μὲ τὴν σειρά του εὐχαρίστησε καὶ ἀπηύθυνε σύντομη Ὁμιλία στὸ Ποίμνιο γιὰ τὸ νόημα τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς.

            Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Ὁσιώτατες Μοναχὲς Καλλινίκη καὶ Ἐλπίδα οἱ ὁποῖες διακονοῦν στὸ ἱερὸ Προσκύνημα στὸ κέντρο τῆς Λαρίσης, παρέθεσαν γεῦμα τιμῆς στὸν Ἀρχιερέα καὶ τὸν Ἐφημέριο καὶ συνεζήτησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος σὲ πνεῦμα εἰρήνης καὶ ἀγάπης Χριστοῦ.

Scroll to Top