Πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία νέου Ποιμενάρχου

Τὴν Τετάρτη, 27-1/9-2-2022, Ἀνακομιδὴ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ νεο-ενθρονισθεὶς Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης τέλεσε τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, μετὰ τῶν Αἰδ/των Πρωτ/ρων π. Γεωργίου Κεπάπογλου καὶ π. Γεωργίου Κοντοθανάση, καὶ τοῦ Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα. Ἔψαλαν καλλίφωνοι τοπικοὶ Ἱεροψάλτες καὶ προσῆλθαν πολλοὶ πιστοί. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὸν μεγάλο Πατέρα καὶ Διδάσκαλο τῆς Μετανοίας Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, ὁδηγὸ καὶ χειραγωγὸ πάντων τῶν Ὀρθοδόξων στὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας.

Scroll to Top