Πανήγυρις Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Ἐλασσόνα

Τὸ Σάββατο, 30-1/12-2-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Ἐλασσόνα τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς στὸν Μ. Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ Νταλώσης, ὁ ὁποῖος προσῆλθε ἀργότερα λόγῳ Ἑσπερινοῦ καὶ στὴν Λάρισα. Ὁ Σεβ. κ. Κλήμης πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Τὸν νέο Ποιμενάρχη τῆς Ἐπαρχίας προσφώνησε θερμὰ ὁ ἐλλογ. κ. Θεόδωρος Ζιώγας, θεολόγος καὶ ἀντι-αιρετικὸς συγγραφέας. 

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης λειτούργησε μὲ τὸν Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιο ἀπὸ τὴν Λάρισα. Ἔψαλε πανηγυρικὰ ὁ μουσικολ. κ. Νικόλαος Μηλιώνης μετὰ τοῦ ἐγγονοῦ του Ἀλεξάνδρου καὶ προσῆλθαν πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν κώμη καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Τὸν νέο Ποιμενάρχη προσφώνησε συγκινητικὰ κατὰ τὸ Κοινωνικὸ ἡ μαθήτρια Λυκείου Χρυσοβαλάντου Στραβοκώστα. Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, παρουσιάσας βασικὰ μηνύματα τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν μέσα ἀπὸ δικά τους ψυχωφελῆ ρητά. Τέλος, ἔγινε μικρὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν, ἀνεπέμθησαν δεήσεις καὶ εὐχὲς ὑπὲρ τῆς μαθητιώσης νεολαίας καὶ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο ὅπως καὶ κεράσματα ἀπὸ τὴν Ἐνορία.

Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐν συνεχείᾳ ἐπισκέφθηκε πλησίον τῆς Ἐλασσόνας τὸ κτῆμα τοῦ ἀδ. Δημοσθένη Ζιώγα, τοῦ ὁποίου ἐκοιμήθη σχετικὰ πρόσφατα ἡ ἐκλεκτὴ σύζυγος Σεβαστή, ὅπου καὶ προσῆλθαν παιδιὰ καὶ ἐγγόνια τῆς πολυτέκνου αὐτῆς εὐλογημένης οἰκογενείας. Ἐκεῖ εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπιθεωρήσει τὸ νεο-ανεγειρόμενο ὡραῖο Ναΰδριο τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου τοῦ Ἐσφιγμενίτου καὶ νὰ συζητήσει μὲ τοὺς παρόντες πιστοὺς ἐνδιαφέροντα πνευματικὰ θέματα, παρακαθίσας στὸ προσφερόμενο γεῦμα. 

Scroll to Top