Ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 26-1/8-2-2022, τελέσθηκε μὲ ἱεροπρέπεια, ἐπισημότητα καὶ κατάνυξη ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νεοεκλεγέντος Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν πόλη τῆς Λαρίσης.

Παρέστη ὁ ἄχρι τοῦδε Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ τοπικὸς Κλῆρος, καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ ἀπὸ ὅμορες Μητροπόλεις καὶ καὶ ἄλλες Ἐπαρχίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπίσης, παρέστησαν Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, καθὼς καὶ πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν πόλη, τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

Στὶς 17:00΄ ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Σεβ/του κ. Κλήμεντος σχετικὰ πλησίον τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ, σὲ παρακείμενη ὁδό, καὶ ἀφοῦ φόρεσε τὸν Μανδύα καὶ χαιρέτισε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, λαβὼν τὸν Σταυρὸ Εὐλογίας καὶ τὴν Ράβδο εἰσῆλθε στὸν Ναό, τῶν κωδώνων ἠχούντων χαρμοσύνης καὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν ψαλλόντων τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Κατόπιν, ἀφοῦ ἐνδύθηκε στὸ Ἱερὸ Βῆμα Πετραχήλιο καὶ Ὠμοφόριο ἀνῆλθε στὸν Ἐπισκοπικὸ Θρόνο, στὸ Παραθρόνιο εὑρισκομένου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων σὲ καθορισμένη θέση ἔναντι αὐτῶν, καθὼς καὶ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, ἐνδεδυμένου μετὰ Πετραχηλίου καὶ Φελονίου, ὡς καὶ τῶν Διακόνων φερόντων Δικηροτρίκηρα.

ρχικῶς, ἀνεγνώσθη ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης ἡ Ἐγκύκλιος περὶ τῆς Ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου ἀπὸ τὸν Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο.

Κατόπιν, μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς» ἐψάλησαν οἱ κατάλληλοι ὕμνοι τῆς Πεντηκοστῆς, τὰ κατάλληλα Ἀπολυτίκια, καὶ Στίχοι ἀπὸ τὴν Δοξολογία, ἐκ τῶν Ἱεροψαλτῶν. Ἀκολούθησαν τὰ Εἰρηνικὰ ἀπὸ τὸν πρῶτο τῶν Διακόνων, καὶ ἀναπέμφθηκε ἡ πρὸς τοῦτο Εὐχὴ ἐγκαθιδρύσεως ἀπὸ τὸν Σεβ. Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος κατέκλεισε διὰ τοῦ «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ εἶδε». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἔκανε Ἀπόλυση καὶ ἐψάλη «Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν».

κολούθησε προσφώνησις ἀπὸ τὸν Τοποτηρητὴ τῆς Μητροπόλεως Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, μεστὸ νοημάτων καὶ εὐχῶν. Κατόπιν, ἐκ μέρους τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου, προσφώνηση ἔκαμε ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης. Ἐκ μέρους τῶν λαϊκῶν, ἐγκάρδιο εὐχετικὸ μήνυμα ἀπηύθυνε ὁ ἀδ. Ἀθανάσιος Μπίκας. Ὁ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε ἐν συνεχείᾳ τὸν Ἐνθρονιστήριο Λόγο του. Ἀπὸ τοῦ Χοροῦ τῶν Ἱεροψαλτῶν ἐψάλη τὸ Πολυχρόνιον αὐτοῦ.

Οἱ παριστάμενοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι ὑπερπλήρωσαν τὸν Ναό, τὸν ἰσόγειο χῶρο αὐτοῦ, ὅπως καὶ τὸν ἔξωθεν χῶρο, ἀναφώνησαν μετὰ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἱερῶν προσδοκιῶν τὸ ἠχηρὸ «Ἄξιος» γιὰ τὸν νέο Ποιμενάρχη.

Τέλος, ἀκολούθησε ἡ συγκινητικὴ ἐκ μέρους τῶν Κληρικῶν καὶ ὅλων τῶν πιστῶν ἀπονομὴ εὐχετηρίων προσρήσεων στὸν κατασταθέντα Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος εὐχαριστοῦσε προσωπικῶς ἕναν πρὸς ἕναν ἅπαντας τοὺς προσελθόντας στὴν μεγάλη αὐτὴ χαρμόσυνη καὶ εὐλογημένη Τελετή.

Στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Κληρικοὺς ἀπὸ ἄλλα μέρη παρετέθη κέρασμα στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ.

Κλήμεντος, τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, πολλὰ τὰ ἔτη!

Scroll to Top