Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος

Τὴν Πέμπτη, 21-1/3-2-2022, σύμφωνα μὲ πρόσφατη Συνοδική ἀπόφαση, τελέσθηκε τὴν πρωία ἡ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Καραβᾶ Πειραιῶς ἀπὸ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, ὡς νεώτερο κατὰ τὰ πρεσβεῖα, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερομ. π. Καλλίνικος καὶ ὁ Ἱεροδ. π. Χρυσόστομος.

Παρόντες συμπροσευχόμενοι ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὡς καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, τελέσθηκε Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Μακαριστῶν Ἱεραρχῶν Μαξίμου καὶ Ἀθανασίου, καθὼς καὶ τοῦ προσφάτως κοιμηθέντος Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Ταυλαρίου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ τὴν παράθεση κεράσματος στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα, συνεκλήθη ἔκτακτη Συνοδικὴ Συνεδρία ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν κανονικὴ ἐκλογὴ τοῦ νέου Ποιμενάρχου γιὰ τὴν ἀπὸ πενταμήνου χηρεύουσα Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου. Κατόπιν προσευχῆς καὶ ἐπικλήσεως τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔλαβαν τὶς θέσεις τους καὶ ἐκκίνησε ἡ διαδικασία, σύμφωνα μὲ τὸν ἰσχύοντα Συνοδικὸ Κανονισμὸ ἐκλογῆς Μητροπολίτου.

Μακαριώτατος Πρόεδρος κ. Καλλίνικος καὶ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοποθετήθηκαν ἀρχικῶς γιὰ τὰ δεδομένα καὶ τὶς ἐξελίξεις ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, ὡς πρὸς τὶς κινήσεις καὶ ἀπόψεις διαφόρων προσώπων, καὶ ἐτόνισαν ἅπαντες ἀποφασιστικῶς τὴν κοινὴ βούληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ προβεῖ στὴν ἐκλογὴ ἀνεπηρέαστη ἀπὸ ὁποιεσδήποτε διαδόσεις ὁποθενδήποτε προερχόμενες, σὲ πνεῦμα ἑνότητος, μὲ σύμπνοια καὶ εἰρήνη.

Κατόπιν ἀκολούθησε ἡ Ψηφοφορία. Οἱ περισσότεροι τῶν παρόντων Ἀρχιερέων ἀντιπροσώπευαν καὶ μὴ παρόντας Ἀρχιερεῖς, καὶ μάλιστα τοὺς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἔχοντες τὴν ἐξουσιοδότησή τους γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς ψήφου των. Ἕκαστος Ἀρχιερεὺς κατόπιν προσκυνήσεως τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, παρελάμβανε παρὰ τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου τὸν Κατάλογο τῶν ὑποψηφίων, ὁ ὁποῖος περιλάμβανε τοὺς Τιτουλαρίους Ἐπισκόπους, τοὺς Ζηλωτὲς Ἁγιορεῖτες Πατέρες καὶ ὅλους τοὺς ἀγάμους Κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς προσφάτως χειροτονηθέντας, καὶ εἰσήρχετο στὸ ἱερὸ Βῆμα, ὅπου ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης σημείωνε τὸν σταυρὸ προτιμήσεώς του στὸν ὑποψήφιο τῆς ἀρεσκείας του.

Κατόπιν ὁ Κατάλογος ἐσφραγίζετο ἐντὸς φακέλου, καὶ ἐρρίπτετο στὴν ψηφοδόχο κάλπη. Ἀπὸ τὴν καταμέτρηση, ἐπὶ δεκατεσσάρων ψηφοδελτίων, ἐξήχθησαν τὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα: Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἔλαβε 11 ψήφους, ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος ἔλαβε 2 ψήφους καὶ ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας ἔλαβε 1 ψῆφο.

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξελέγη κανονικαῖς ψήφοις ὡς Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος τῆς Ἐκκλησίας μας, δεχθεὶς τὶς εὐχετήριες προσρήσεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῶν ἁγίων Συνοδικῶν Ἀδελφῶν, εὐχαριστήσας καὶ παρακαλέσας ταπεινῶς γιὰ τὶς εὐχές, τὴν βοήθεια καὶ τὶς προσευχές τους στὸ δύσκολο ἔργο τὸ ὁποῖο ἤδη ἐπωμίζεται.

κολούθησε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος, ὁπότε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἐπιβεβαίωσε κατόπιν τῆς προβλεπομένης Ἀκολουθίας καὶ διαδικασίας, τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐκλογῆς του, διαβεβαιώσας γιὰ τὴν πιστότητά του στὴν ἱερὰ ἀποστολή, ἐν ἀγαστῇ ἑνότητι καὶ συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

Στὸ τέλος, ἐψάλησαν οἱ φῆμες τόσον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ὅσο καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, σὲ ἀτμόσφαιρα προσευχητικῆς χαρᾶς καὶ εὐλογίας.

δὲ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου ὁρίσθηκε νὰ λάβει χώρα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, τὸ ἀπόγευμα (στὶς 17:00’) τῆς Τρίτης, 26-1/8-2-2022.

Οἱ εὐχὲς ἁπάντων ἀναπέμπονται στὸν Κύριο καὶ Θεό μας καὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, γιὰ αἴσια καὶ καρποφόρο ποιμαντορία τοῦ νέου Μητροπολίτου τῆς Ἐκκλησίας μας Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα!

Scroll to Top