Προσφώνησις Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου Κοντοθανάση

Προϊσταμένου Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΕ,
γιοι Ἀρχιερεῖς,
Τίμιο Πρεσβυτέριο,
Περιούσιε Λαὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου·

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲν ὑπῆρξε συγκροτημένη πρόταση ἀπὸ ἐμᾶς, τὸ τοπικὸ Ἱερατεῖο, ὅσον ἀφορᾶ τὸ πρόσωπο ποὺ θὰ διαδεχόταν τὸν Μακαριστὸ Πατέρα μας κυρὸ Ἀθανάσιο.


Εἶναι ὅμως ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι [σεῖς Σεβασμιώτατε] ὑπήρξατε ἐκλογὴ ἐν Χάριτι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐμεῖς ὄχι ἁπλῶς τὴν δεχθήκαμε, ἀλλὰ ὑποδεχθήκαμε τὰ λαληθέντα. Καὶ ὁμίλησε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καὶ εἶπε: «ΚΛΗΜΕΝΤΑΣ»!

Γιὰ ἐμᾶς λοιπὸν ἀπὸ σήμερα εἶσθε τὸ σύμβολο τῆς ἑνότητας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Σᾶς ὑποδεχόμαστε στὴν πόλη τῶν Δεκάδων Ἁγίων καὶ Νεομαρτύρων, καθὼς καὶ στὴν πόλη ποὺ ἁγίασαν μὲ τὸ ἔργο τους Μητροπολῖτες ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀχίλλειος καὶ ὁ Ἅγιος Βησσαρίων.

Σᾶς καμαρώνουμε σήμερα στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο ἀπὸ τὸν ὁποῖον μᾶς εὐλογοῦσε γιὰ σαράντα καὶ πλέον χρόνια ὁ προκάτοχός σας Μακαριστὸς κυρὸς Ἀθανάσιος καὶ σᾶς ὑποδεχόμαστε στὸν τόπο μας καὶ στὶς καρδιές μας γιὰ νὰ ὑπηρετήσετε τὸν ἄνθρωπο ποὺ πονᾶ καὶ ὑποφέρει καὶ χρειάζεται ἕναν φιλόστοργο Πατέρα νὰ τὸν ἀγκαλιάσει καὶ νὰ τὸν καθοδηγήσει σὲ πνευματικὴ ἀνάταση τῆς ψυχῆς του, σὲ ὁδὸ Σωτηρίας.

Στρατιώτα τοῦ Χριστοῦ
ΚΛΗΜΕΝΤΑ
Καλῶς ὁρίσατε!
Ἄξιος!

Scroll to Top