ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ὅρια: Νομὸς Λαρίσης καὶ ἐν γένει Περιφέρεια Θεσσαλίας ἐκτὸς τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Μαγνησίας.
Ἕδρα: Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Διεύθυνση: Λάππα 7, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα.
Τηλέφωνο: 2410534736.
e-mail: info@imlp.gr
Ἱστοσελίδα: www.imlp.gr

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης.

Γραφεῖο Γάμων καὶ Διαζευκτηρίων:

 Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης.

Φιλανθρωπία:

 Ὁ συντονισμὸς τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου πραγματοποιεῖται ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Κλήμεντος καὶ τὴν βασικὴ εὐθύνη τοῦ κ. Ἀθανασίου Μπίκα.

Scroll to Top