Ι. ΚΛΗΡΟΣ

Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

  • Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας
  • Πρωτ. π. Βασίλειος Ἀθάνατος (σχολάζων λόγῳ γήρατος)
  • Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου
  • Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης
  • Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ Νταλώσης
  • Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας
  • Ἱερομ. π. Νικόδημος Μουλλᾶς
  • Πρεσβ. π. Ζήσης Τσιότρας

Scroll to Top