Ι. ΚΛΗΡΟΣ

Κληρικοὶ διακονοῦντες στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη::

  • Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ Νταλώσης
  • Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου
  • Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης
  • Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας
  • Ἱερομ. π. Νικόδημος Μουλλᾶς
  • Πρεσβ. π. Ζήσης Τσιότρας
  • Πρεσβ. π. Ἀλέξανδρος Ἀναστασιάδης

Σχολάζοντες, λόγῳ γήρατος:

  • Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας
  • Πρωτ. π. Βασίλειος Ἀθάνατος
Scroll to Top