Άλλο η κρίση κι άλλο η κατάκριση

Μεγάλου Βασιλείου Επειδή ό Κύριος άλλοτε μεν λέγει: «Μην κατακρίνετε και δεν θα κατακριθείτε από το Θεό», άλλοτε δε προστάζει να κρίνουμε δίκαια «Μη κρίνετε κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνετε»(Ιω. 7,24), συνάγεται ότι δεν απαγορεύεται εξολοκλήρου να κρίνουμε, αλλά διδασκόμαστε ότι η μία κρίση από την άλλη είναι διαφορετική. Ο Απόστολος Παύλος μας …

Άλλο η κρίση κι άλλο η κατάκριση περισσότερα »

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως. Η ΕΙΚΟΝΑ ἦταν σουρρεαλιστική. Ἀργά τό βράδυ τῆς Κυριακῆς ὁ …

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»; περισσότερα »

Πῶς θ΄ ἀποκτήσουμε θερμότητα στὴν προσευχὴ

Μὲ ἀγῶνα καὶ ὑπομονή, μ΄ αὐτὰ τὰ δυὸ θὰ ζωντανέψει μέσα μας ἡ φλογερὴ προσευχή. Ἀπαιτοῦνται χρόνος καὶ κόπος πολύς. Ὅμως, ἄς μὴ λιποψυχήσουμε, ἄς μὴν ἀποκάνουμε, ἄς μὴ βαρεθοῦμε. Ἡ προσπάθειά μας, ἄν εἶναι συστηματικὴ καὶ ἐπίμονη, θὰ στεφανωθεῖ ὁπωσδήποτε, ἀργὰ ἤ γρήγορα, μὲ ἐπιτυχία. Θὰ στεφανωθεῖ ὄχι χάρη σ΄ ἐμᾶς, ἀλλὰ χάρη στὸ …

Πῶς θ΄ ἀποκτήσουμε θερμότητα στὴν προσευχὴ περισσότερα »

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Μέρος 15ο)

Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς 15. Ο ναός του σώματος Ta καθήκοντα του ανθρώπου σε σχέση με το σώμα του.Το απαράδεκτο της ασωτίας για τον Χριστιανό.Η αντανάκλαση αυτής της αμαρτίας στο σώμα και την ψυχή του ανθρώπου.Η καταπολέμηση της λαγνείας. Πειρασμός. Ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Πολλές αρχαίες θρησκείες και φιλοσοφίες έλεγαν …

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Μέρος 15ο) περισσότερα »

Οἱ δύο Ἅγιοι Ἀρχιεπίσκοποι Λαρίσης μὲ τὸ ὄνομα Βησσαρίων

Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων Α’ ὁ Ἡγιασμένος,Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης (15/9/1525) ΜΕΧΡΙ τὸ 1920 ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης μὲ τὸ ὄνομα Βησσαρίων θεωροῦνταν μόνον ἕνας. Τὴ χρονιὰ ἐκείνη ἀποκαλύφθηκε μία τοιχογραφία στὸν Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Τρικάλων, στὴν ὁποία εἰκονίζονται ἑπτὰ Ἅγιοι ἀρχιεπίσκοποι Λαρίσης. Τέταρτος στὴ σειρὰ τῶν Ἁγίων αὐτῶν εἰκονίζεται ὀνοματιζόμενος ὁ «Ἅγιος Βησσαρίων (Α’) ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος …

Οἱ δύο Ἅγιοι Ἀρχιεπίσκοποι Λαρίσης μὲ τὸ ὄνομα Βησσαρίων περισσότερα »

Ὁ Πανάγιος Σταυρὸς σώζει

Ἡ ἔλευση τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στὴν Ἐκκλησία μας εἶναι κατὰ τὴν Ὑμνολογία της γεγονὸς ἀγαλλιάσεως καὶ εὐφροσύνης οὐρανοῦ καὶ γῆς. Διότι ὅσοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ προσέρχονται στοὺς Ναοὺς γιὰ νὰ τὸν κατασπασθοῦν μὲ εὐλάβεια καὶ φόβο Θεοῦ, λαμβάνουν ἁγιασμὸ χάριτος. Ἡ ἐπαφὴ μὲ τὰ σύμβολα τῆς Πίστεώς μας, τὰ ὁποῖα …

Ὁ Πανάγιος Σταυρὸς σώζει περισσότερα »

Ὁμιλία στὸ Συλλαλητήριο κατὰ τοῦ ψηφιακοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀνθρώπου

Λάρισα, Κεντρικὴ Πλατεῖα, Κυριακὴ 11/24-9-2023 +Μητροπολίτου ΓΟΧ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εὐγενεῖς συμπολῖτες καὶ συμπολίτισσες·             Ἕνα προσκλητήριο μᾶς κάλεσε ἐδῶ στὸ κέντρο τῆς πόλης μας, στὴν Θεσσαλικὴ πρωτεύουσα, σὲ μέρες δύσκολες. Συγκεντρωθήκαμε ἀπὸ ἀνάγκη ἐσωτερική, γιὰ νὰ ἐξωτερικεύσουμε τὶς σκέψεις καὶ ἐπιφυλάξεις μας, γιὰ νὰ συμπαρηγορηθοῦμε καὶ ἐνισχυθοῦμε, γιὰ νὰ συμπροβληματισθοῦμε καὶ …

Ὁμιλία στὸ Συλλαλητήριο κατὰ τοῦ ψηφιακοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀνθρώπου περισσότερα »

Τοποθέτηση Ἐφημερίου στὴν Βερδικούσια

            Τὴν Κυριακὴ Πρὸ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 11/24-9-2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Προφήτου Ἠλία στὴν Βερδικούσια, ἔχων συλλειτουργὸ τὸν Αἰδ. π. Ἀλέξανδρο Ἀναστασιάδη. Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ γηραιὸς Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας καὶ πλῆθος πιστῶν. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης παρουσίασε τὸν …

Τοποθέτηση Ἐφημερίου στὴν Βερδικούσια περισσότερα »

Τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν Θεὸν ὅταν τηροῦμε τὴν «συμφωνία» μαζί Του καὶ τὰ δεινὰ ὅταν τὴν παραβιάζουμε

Λευϊτικοῦ τὸἈνάγνωσμα (Κεφ. 26, στ. 3-24) Ἐλάλησε Κύριος τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, λέγων· Ἐὰν τοῖς προστάγμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλάσσησθε, καὶ ποιῆτε αὐτάς, δώσω τὸν ὑετὸν ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων ἀποδώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν, καὶ καταλήψεται ὑμῖν ὁ ἀλοητὸς τὸν τρυγητόν, καὶ …

Τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν Θεὸν ὅταν τηροῦμε τὴν «συμφωνία» μαζί Του καὶ τὰ δεινὰ ὅταν τὴν παραβιάζουμε περισσότερα »

Ἐπικοινωνία μὲ τὸν Μεγάλο Ἐξόριστο

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ἕνα σύντομο ἀπόσμασμα ἀπὸ τὸ Κεφάλαιο ΙΕ΄ («Ἡ δύσκολη καὶ ἔνδοξη περίοδος ἕως τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου») ἀπὸ τὸν Τόμο Β΄ τοῦ ἔργου μας: «Ἐπίσκοπος Μαγνησίας Χρυσόστομος Νασλίμης (1910-1973) – Ἀκατάβλητος Ἀγωνιστὴς Πίστεως καὶ Ὑπομονῆς», Ἀθήνα 2020, σελ. 43-46, προκειμένου νὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη τοῦ Ὁμολογητοῦ Πατρὸς καὶ κορυφαίου τῆς Ὀρθοδοξίας …

Ἐπικοινωνία μὲ τὸν Μεγάλο Ἐξόριστο περισσότερα »

Scroll to Top