Ὁμιλία Κυριακῆς Β΄ Ματθαίου (Γενέθλιον Αγίου Ιωάννου Προδρόμου)

Ἀπὸ τὸν Σεβ/το Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Μαζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου, 24-6/7-7-2024, μὲ τίτλο: «Μέσα ἀπὸ τὰ δυσάρεστα τῆς ζωῆς, ὁ Θεὸς δίνει σωστικὰ Μηνύματα καὶ Δῶρα».

Scroll to Top