Ὁμιλία Δευτέρας Ἁγίου Πνεύματος

Ἀπὸ τὸν Σεβ/το Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Κοιμήσεως Θεοτόκου, στὸ ἑορτάζον Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὶς Μαγοῦλες Δένδρων Γιάννουλης Λαρίσης, τὴν Δευτέρα, 11/24-6-2024, μὲ τίτλο: «Πῶς λύνονται οἱ διαφορὲς στὴν Ἐκκλησία».

Scroll to Top