Ὁμιλία Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς

Ἀπὸ τὸν Σεβ/το Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 10/23-6-2024, μὲ τίτλο: «Οἱ κακοὶ καὶ οἱ μέτριοι δὲν ἀντέχουν τοὺς ἀληθινὰ καλούς».

Scroll to Top