Σύναξη Νέων

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 10/23-6-2024, παρὰ τὸν καύσωνα καὶ τὴν τριήμερη ἀργία, πραγματοποιήθηκε Σύναξη Νέων, μὲ πρωτοβουλία τοῦ σχετικοῦ τμήματος τοῦ νεοσύστατου Συλλόγου τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Γεδεὼν Τυρνάβου».

            Ἡ Σύναξη ἔγινε στὴν ὡραία περιοχὴ «Βρύση» ἔξω ἀπὸ τὸν Τύρναβο Λαρίσης, στὴν ἁπλωταριὰ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἄννης ποὺ βρίσκεται στὸν χῶρο, ἀφοῦ πρῶτα ἔγινε προσκύνηση καὶ σύντομη προσευχὴ στὸν Ναό.

            Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπευθυνθεῖ σὲ ὅσους νέους μας συγκεντρώθηκαν, ὅπως καὶ σὲ συνοδούς τους ποὺ παρίσταντο. Ἐθίγησαν νεανικὰ θέματα γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς μεγαλυτέρους, ὅπως καὶ τῶν νέων μεταξύ τους, καθὼς καὶ γιὰ σύγχρονες τάσεις ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν ἐμφάνιση, τὴν ὁμιλία καὶ τὶς δραστηριότητες τῶν σύγχρονων νέων, ποὺ εἶναι ὅμως ἐν πολλοῖς ἀσύμβατες μὲ τὴν χριστιανικὴ ἰδιότητα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἐτέθησαν καὶ κάποια ἐρωτήματα, στὰ ὁποῖα δόθηκαν ἀπαντήσεις.

            Στὸ τέλος, ἐνῶ πλέον εἶχε σκοτεινιάσει, παρετέθησαν κεράσματα καὶ ἔγινε ἀνταλλαγὴ σκέψεων καὶ προτάσεων γιὰ ἑπόμενες κινήσεις καὶ δραστηριότητες.  

Scroll to Top