Ἔκδοση Φυλλαδίου

            Ἐκδόθηκε σὲ μορφὴ Φυλλαδίου 15 σελίδων, μεγέθους 15×21 ἑκ., τὸ πρόσφατο κείμενό μας «Ποιὰ εἶναι ἡ στάση καὶ συμπεριφορά μας μέσα στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ», τὸ ὁποῖο εἶχε ἀναρτηθεῖ πρὸ ἡμερῶν στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Θὰ διανένεται δωρεάν, χάριν εὐλογίας, στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ ἐνημερωτικὸς καὶ κατηχητικὸς χαρακτῆρας του εἶναι προφανὴς καὶ σημαντικὸς καὶ ἀποβλέπει στὴν καλύτερη λειτουργικὴ ἐπίγνωση καὶ κατανόηση περὶ τῆς παρουσίας στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ τῶν πιστῶν μας. Στὸ θέμα αὐτὸ ὑπάρχει ὅπως κατανοήσαμε ἀπὸ τὴν μικρὴ καὶ πτωχὴ πεῖρα μας μεγάλη ἄγνοια καὶ πολὺς αὐτοσχεδιασμός. Εἶναι ἄκρως ἀναγκαία ἡ ὕπαρξη ἑνὸς πρακτικοῦ «ὁδηγοῦ»  περὶ τῆς στάσεως καὶ συμπεριφορᾶς μας στὴν Ἐκκλησία, διότι οἱ ἐκτροπὲς εἰδικὰ στὶς ἡμέρες μας εἶναι πολλές, ποικίλες καὶ θλιβερές. Εἴθε νὰ συνετισθοῦμε καλῶς καὶ νὰ λάβουμε πλουσίως τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δίδεται ἀφθόνως στοὺς μετὰ πίστεως καὶ φόβου Θεοῦ συμμετόχους τῆς θείας Λατρείας στὸν Οἶκο τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς.

            Τὸ Φυλλάδιο δύναται νὰ ἀναγνωσθεῖ ΕΔΩ.

Scroll to Top